Projekto SB FOOD INNO (Maisto inovacijų pajėgumų vystymas Pietų Baltijos regione) pirmasis susitikimas

2017.10.27

Pasaulyje augantis maisto poreikis verčia maisto industrijas ieškoti naujų, drąsių sprendimų. Projektas SBFOODINNO siekia stiprinti maisto inovavimo pajėgumus Pietų Baltijos regione. Projekto metu bendradarbiaudamos verslo ir mokslo įstaigos, kartu įtraukdamos studentus,  vykdys 25 veiklas – tarptautines konferencijas, inovacijų stovyklas, maisto inovacijų tarybą, tinklaveikos susitikimus, sujungiant teoriją su praktika ir suteikiant mažoms ir vidutinėms maisto perdirbimo įmonėms pajėgumų kurti naujus produktus ir dalyvauti maisto vertės grandinėje.   

„Pieno kelias“ pakviestas dalyvauti asocijuotu partneriu šiame projekte. Spalio 30-31 Soro mieste Danijoje vyks pirmasis projekto partnerių susitikimas, kurį organizuoja vedantysis partneris – Absalon  universitetinė kolegija.

 

Darbotvarkė

Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.