Ten, kur pieno upės teka...

2016.06.08

Gegužės 18 d. Lėgų kaime, Rietavo savivaldybėje Stanislovo Jurkaus ūkyje vyko edukacinė programa vaikams „Ten, kur pieno upės teka“. Edukacinė programa buvo skirta Žemės ūkio rūmų 90 – mečio paminėjimui. Programos dalyviai – Rietavo L. Ivinskio gimnazijos trečios klasės mokiniai su tėveliais ir mokytoja B. Butkuviene.

Plačiau: http://www.zur.lt/naujienos/ten-kur-pieno-upes-teka/​

Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.