TRADICIJOS IR NAUJOVĖS SUSIPINA PIENO KELYJE

2015.05.27

Vietos veiklos grupės VVG „Rietavo iniciatyvos“ kartu su Plungės, Telšių ir Kupiškio vietos veiklos grupėmis š.m. gegužės 31 d. baigia įgyvendinti projektą „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, kuris startavo 2014 m. liepos 4 d.,

Specialusis projekto tikslas – sukurti „pieno gamybos ir kaimo turizmo mini klasterį“, apimantį 4 VVG teritorijas.

Projekto paramos suma – 97 988,30 eur (t.y. 90 proc.), visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų (80 proc. paramos sumos apmokama iš EŽŪFKP lėšų, 20 proc. iš LR lėšų). Projekto vykdytojas kartu su partneriais prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu, kurio bendra vertė – 10 887,68 Eur. Bendra projekto vertė – 108 875,98 eur.

               Š.m. gegužės 21 d. vykusios projekto baigiamosios konferencijos metu jau atidarytas turistinis maršrutas „Pieno kelias“ apimantis 4 rajonus. Maršrutą šiai dienai sudaro 28 objektai iš kaimo turizmo sodybų, pieno ūkių, amatų namų, bendruomenių, muziejų, švenčių ir kt., kurie bus atviri lankytojams ir kuriuose bus galima įsigyti arba susipažinti su jų gaminamais produktais ar teikiamomis paslaugomis.

               Per projekto įgyvendinimo laikotarpį pasiekti iš anksto užsibrėžti tikslai: išvystytas vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų tinklas, suburiant į klasterį 28 vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų iš 4 VVG teritorijų. Su įsigytu mobiliu konsultavimo, naujų technologijų ir produkcijos demonstravimo biuru jau šiai dienai aplankyta virš 30 identifikuotų objektų, kuriame buvo organizuojamos mobilios konsultacijos, vietos gaminių prezentacijos, produkcijos pardavimai. Surinkta ir susisteminta informacija apie gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, skatinanti gamintojų bendradarbiavimą teikiant į rinką savo produktus ir paslaugas.

               Sukurtas „Pieno kelio“ logotipas bei maršrutas, šiai dienai identifikuojantis 30 objektų. Suorganizuoti 4 mokymai, kurių metu apmokyti 12 klasterio ekspertų. Projekto metu taip pat suorganizuotos 2 konferencijos, kurių metu pristatytas projektas bei pasiekti rezultatai. Taip pat „Pieno kelias viešinamas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mugėse. Siekiant populiarinti klasterio dalyvių produktus ir paslaugas, vartotojams parengtas „Pieno kelio“ žemėlapis ir sukurta interneto svetainę www.pienokelias.lt.

               Užtikrinant projekto tęstinumą klasterio dalyviai bus pakviesti įsilieti į naujai įkurtą asociacija „Pieno kelias“. Įkurta organizacija toliau tęs pradėtas projekto veiklas bei plėtos „Pieno kelias“ maršruto užsibrėžtus tikslus. Pasiekti rezultatai paskatins pieno gamintojus mąstyti plačiau, suformuos prielaidas vietos gamintojų produkcijos atnaujinimui, vietos produkcijos ir paslaugų realizavimo rinkos plėtrai, atverti duris pieno mėgėjams, vaikų edukacijai.

Dėl išsamesnės informacijos apie projektą teirautis VVG „Rietavo iniciatyvos“ pirmininkės/projektų vadovės L. Dockevičienės, tel. nr. 8 699 17716, el. p. rietavoiniciatyvos@rietavovic.lt, arba www.rietavovvg.lt.

Žiūrėk telefone

Nuskenavęs „Pieno kelias“ QR kodą, klientas yra iškart nukreipiamas į interneto puslapį su išsamiu dominančio produkto ar paslaugos aprašymu.

Norint nuskaityti QR kodą, reikia išmaniojo telefono su interneto ryšiu ir fotokamera bei specialios QR nuskaitymo programos.